Projekt

Tytuł projektu: SmartHorse- wdrożenie na rynek inteligentnego systemu diagnostycznego pozwalającego na wykrywanie urazów, kontuzji i chorób układu ruchu konia na wczesnym etapie ich wystąpienia

Nazwa beneficjenta: SMART HORSE Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 401 301,00 zł

Wkład Funduszu Europejskiego: 999 770,00 zł

Opis projektu: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego rozwiązania jakim jest system diagnostyczny pozwalający profesjonalistom hodującym konie wykrywanie urazów, kontuzji i chorób układu ruchu konia już a wczesnym etapie występowania dzięki zastosowaniu inteligentnego ochraniacza do pozyskania danych na temat problemów ruchowych zwierząt.

SMARTHORSE SP. Z O.O.
ul. Juliusza Słowackiego 24
35-060 Rzeszów
business@smarthorse.com.pl

Skip to content